Διεύθυνση:
Αφροδίτης 3 και Οδυσσέως
Θεσσαλονίκη
54629
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2310 534322