ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 logo AS Prooptiki

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»


Υλοποιεί την Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 

logo TOPSA

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Αίτησης

1ο Δελτίο Τύπου- Ανακοίνωση έναρξης

Οδηγός Σχεδίου Δράσης

Φυλλάδιο

Αφίσα

Πρόγραμμα 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόσκληση 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόγραμμα 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόσκληση 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόγραμμα 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου