ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Logo Apasxolisi Tora

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»


Υλοποιεί την Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 

Logo TOPSA

 

Οδηγός Σχεδίου

 Αφίσα

Φυλλάδιο

3o Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα 1ης Ημερίδας

Πρόσκληση 1ης Ημερίδας

2ο Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη

Ανακοίνωση παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Αίτησης

1ο Δελτίο Τύπου- Ανακοίνωση έναρξης