ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 logo AS Ditiki Simmachia

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»


Υλοποιεί την Πράξη: «Συλλογική Τοπική Δράση για την απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 

logo ESPA

 

1ο Δελτίο Τύπου – Εναρκτήρια Ημερίδα

2ο Δελτίο Τύπου – Εναρκτήριες Ημερίδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Αίτησης

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων