ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 logo AS Korinthiaki

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»


Υλοποιεί την Πράξη: «Συλλογική Δράση για την Απασχόληση Στην Κορινθία» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 

logo ESPA

 

1ο Δελτίο Τύπου – Εναρκτήριες Ημερίδες

2ο Δελτίο Τύπου – Εναρκτήριες Ημερίδες

Ημερίδα Έναρξης Λουτράκι

Ημερίδα Έναρξης Νεμέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Αίτησης

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση Επιλαχόντες

Αφίσα του Προγράμματος